Nora Groen Home

yoga - mindfulness - coaching

 

 

Privacy

 

Uw persoonlijke gegevens  worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Nora Groen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Indien gewenst worden u op verzoek alle in mijn bezit zijnde persoonlijke gegevens van u ter inzage gegeven en gewijzigd of verwijderd, uitgezonderd die gevallen waarin enig wettelijk voorschrift aangeeft dat ik bepaalde gegevens voor administratieve of fiscale doeleinden dien te bewaren.

Uw persoonsgegevens  worden niet met derden gedeeld, tenzij u daar vooraf persoonlijk schriftelijk of per e-mail toestemming heeft verleend.

Mailverkeer mijnerzijds is alleen bestemd voor de geadresseerde en mag onder geen enkele voorwaarde verder worden verspreid .